Menu

          Galerie

menu  Kabareton 2014
menu  Festyn Silesia 2013
menu  Festyn Silesia 2012
menu  Zbiórka 2014
menu  Zbiórka 2013
menu  Zbiórka 2012
menu  Piknik SP-33
 

                                        
 

    Trwa remont ulic na Osiedlu Domków Fińskich w Miechowicach

Dzięki moim staraniom, udało się w końcu doprowadzić do rozwiązania, tego niekończącego się problemu, jakim był fatalny stan dróg. Dotrzymałem obietnicy i jeszcze przed zimową aurą, rozpoczęła się  inwestycja, która ma zostać ukończona do końca listopada.  Mieszkańcy na wiosnę, nie będą  już chodzić po błotnistych roztopach, które się tworzyły na ulicach.

Do końca tego roku, remont zostanie wykonany  na ulicach Jana Długosza, Dembowskiego, Wiązowej oraz Wieniawskiego.

W przyszłym roku podejmę dalsze działania, aby wykonać dla mieszkańców remont  kolejnych ulic , które jeszcze pozostaną: Zgody, Wiśniowa, Wierzbowa i Jaśminowa, oraz drogi po drugiej stronie ulicy Francuskiej tj. 8-marca. Leszczynowa, Cisowa, Dębowa, Świerkowa, Olchowa i Jesionowa.

Chciałbym dokończyć  projekt  remontu ulic całego Osiedla Domków Fińskich. Poprawi to   życie  mieszkańcom tego Osiedla, dlatego też liczę na poparcie mojej kandydatury, na radnego Bytomia w zbliżających się wyborach samorządowych w dniu 16 listopada.

                           


Budowa dróg na Osiedlu Domków Fińskich w Miechowicach jest już w zaawansowanym stadium, połowa ulic  ma już wybrukowaną nawierzchnię, zostaną  do zrobienia podjazdy do posesji oraz umocnienie rowów.W przyszłym roku planuje się wycinkę starych schorowanych drzew, i posadzenie w ich miejscu nowych. Gotowe projekty budowy ulic- Jana  Długosza, Dembowskiego, Wieniawskiego oraz ulicy Wiązowej są do pobrania poniżej. Dokumentacja w formacie pdf.  

              ul. Jana Długosza     ul. Dembowskiego      ul. Wiązowa

              ul. Wieniawskiego -góra    ul. Wieniawskiego-dół


                  

                                              Łącznik

     Na wniosek mieszkańców Miechowic , złożyłem interpelację w sprawie wykonania brakującej części nawierzchni przejścia łączącego ul. Racjonalizatorów z ul. Dzierżonia  ,którędy na co dzień chodzą dzieci do szkoły podstawowej nr 33. Otrzymałem odpowiedz, ze zadanie to zostanie wykonane po przejęciu tego terenu od Kompanii Węglowej S.A.
               

                            Chodnik przy ul. Elektrownia


Podjąłem działania składając interpelację do Prezydenta miasta, o naprawę uszkodzonego chodnika przy ul. Elektrownia w Miechowicach. W odpowiedzi otrzymałem zapewnienie, że chodnik ten zostanie w najbliższym czasie naprawiony.
 

                              Drzewa przy ul. Piecucha


W imieniu mieszkańców dzielnicy Bobrek ,złożyłem interpelacje dotycząca wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie koron drzew, przy budynku mieszkalnym na ul. Piecucha 5. Prace zostały wykonane we wrześniu bieżącego roku.

                                    Schody na Bobrku

 W imieniu mieszkańców Bobrka złożyłem interpelację dotycząca uszkodzonych schodów u wejścia do klatki schodowej budynku mieszkalnego przy ul. Olszewskiego 5. Prace zostaną wykonane do końca listopada bieżącego roku.
 

                               Drzewa w Miechowicach

Mieszkańcy dzielnicy Miechowice , zwrócili się do mnie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wycięcia drzewa owocowego przy ul. Energetyki, oraz o uporządkowanie drzewostanu przy ul. Wiosny Ludów. Wystąpiłem w tych sprawach z interpelacjami. Mam nadzieję, że sprawy te zostaną niebawem załatwione.

 

                    Remont chodnika ul. Racjonalizatorów 44a

Zgłosiłem interpelacje na forum rady miasta w sprawie wyremontowania uszkodzonego chodnika przy ulicy Racjonalizatorów 44a.

Pomimo tego  że chodnik znajduje się na terenie Kompanii Węglowej ,to po moich zabiegach, w porozumieniu i za zgodą Kompanii  , powstała możliwość jego wyremontowania ku zadowoleniu mieszkańców.

                                         Chodnik już gotowy

 

 

                       Plac zabaw w Miechowicach

W imieniu mieszkańców dzielnicy Miechowice , wielokrotnie zwracałem się do Prezydenta aby przy ulicy Dzierżonia wybudować plac zabaw dla dzieci. Odbyłem spotkanie z Prezydentem wskazując miejsce, które by się idealnie na to nadawało. Po wielu rozmowach z Kompanią Węglową, do której należał teren sprawa wreszcie ruszyła. Został ogłoszony przetarg na wykonanie placu zabaw. Mam nadzieje, że wyłoniony wykonawca rozpocznie budowę jeszcze we wrześniu bieżącego roku, z czego się ogromnie cieszę.

                                   Autobus linii 183

Mieszkańcy dzielnicy Miechowice zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc dotyczącą zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 183. Problem pojawił się wtedy, gdy  przeniesiono przychodnie lekarską ze starej części  Miechowic na nowe osiedle. Dla ludzi starszych jest to spore utrudnienie, ze względu na odległość do przychodni. Wystąpiłem w tej sprawie do Prezydenta. Obecnie sprawa ta jest przedmiotem analizy KZK. GOP w Katowicach. Mam nadzieję ,ze problem ten zostanie szybko rozwiązany.

 

          Informacja dotycząca ulic na osiedlu fińskich domków

Zgodnie z obietnicami złożonymi przeze mnie, oraz Prezydenta miasta, mieszkańcom osiedla tzw. Fińskich Domków , we wrześniu bieżącego roku zostanie ogłoszony przetarg na remont ulic Dembowskiego, Długosza oraz Wiązową.      

Po wyłonieniu wykonawcy natychmiast rozpoczną się prace na tym terenie.

 

          Informacja dotycząca  interpelacji remontu ulicy Energetyki.

Projekt naprawy ulicy Energetyki został opracowany oraz przyjęty. Na dniach ruszą prace naprawy nawierzchni  ul. Energetyki ,wraz z wykonaniem miejsc parkingowych dla mieszkańców

                 Na sesji rady miejskiej 25.08.2014 wystąpiłem z

                         kolejnymi interpelacjami:

1. Ponownie złożyłem interpelacje dotyczącą braku oświetlenia przy ulicy Racjonalizatorów oraz Energetyki. Jest to teren należący do Kompanii Węglowej. Mam nadzieje , że kolejny raz nie będę musiał w tej sprawie interweniować, a w miejscu które wskazałem , pojawi się wreszcie oświetlenie.

2. W imieniu mieszkańców dzielnicy Miechowice ,a zwłaszcza rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 33, zwróciłem się do Prezydenta miasta z interpelacją dotyczącą uzupełnienia brakującego chodnika tzw. łącznika ulicy Racjonalizatorów do ulicy Dzierżonia.

 

                                      Drogi w Miechowicach

    Mieszkańcy Osiedla Domków Fińskich zwrócili się do mnie w sprawie rozwiązania  w końcu ich ogromnego problemu jakim są  tam drogi, które pamiętają lata 40 XX wieku i są  drogami gruntowymi, zamieniającymi się   na jesień i wiosnę w bagno i błoto  a latem  w pył i kurz który po przejechaniu auta pozostawia gęsta mgłę.

Stan istniejący dróg który zamierzam zmienić aby poprawić życie Mieszkańców

Poniżej zamieszczam dla przykładu zdjęcia ,najgorszych dróg , po których teraz muszą się poruszać mieszkańcy osiedla.Zrobione zostały na ulicy Jana Długosza, Dembowskiego i Wiązowej.Jest to prawdziwym horrorem i trzeba je jak najszybciej wykonać.                 

            

                                            Foto klik

                                         Marzec 2013
Zorganizowałem w tej sprawie spotkanie mieszkańców z Prezydentem Bytomia Damianem Bartylą i usilnie zabiegam o rozwiązanie problemu.

          

                                         Foto klik

                                     Sierpień 2013

Drugie spotkanie w tej sprawie które zorganizowałem z mieszkańcami Osiedla Domków Fińskich w Bytomiu-Miechowicach i Prezydenta Bytomia. Odbyło się już po przejęciu dróg przez miasto Bytom od Kompani Węglowej a więc można było rozmawiać o konkretach.
Udało się uzyskać zapewnienie Prezydenta o planowanym rozpoczęciu inwestycji i przesunięciu środków z budżetu na ten cel.

           

                                          Foto klik

                                       Listopad 2013

Pierwsze efekty moich działań w sprawie dróg na osiedlu Domków Fińskich

Moje starania, interpelacje i działania zaowocowały rozpoczęciem inwestycji  już w listopadzie na osiedlu i pierwsza droga została zrobiona, jest to ul.Wiosny Ludów.Wykonana została od strony ul. Francuskiej oraz od ul.Frenzla jako główny dojazd dla większości mieszkańców.Przypominam że od przejęcia przez miasto dróg minęło  niespełna pól roku!Już złożyłem następne interpelacje  żeby do budżetu na przyszły rok włączyć  wykonanie  następnych  dróg.

                                         Foto klik

Przywrócenie Liceum Ogólnokształcącego w Miechowicach.

Tuż po wyborach samorządowych interpelowałem w sprawie przywrócenia Liceum Ogólnokształcącego w Miechowicach. Odbyłem spotkania z Prezydentem, który obiecał ,że Liceum wróci do Miechowic. Tak też się stało, ku uciesze mojej oraz mieszkańców Liceum Ogólnokształcące w Miechowicach znowu funkcjonuje. Prawie 25 tysięczne Miechowice zasługują na Liceum, uczniowie mogą się kształcić w swoim miejscu zamieszkania, a ich rodzice nie musza ponosić dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do szkół w centrum Bytomia.

Naprawa ul. Racjonalizatorów.

W imieniu mieszkańców Miechowic, podjąłem interwencję dotyczącą naprawy nawierzchni oraz wymiany uszkodzonych krawężników przy ulicy Racjonalizatorów. Droga została częściowo naprawiona, krawężniki wymienione, a w odpowiedzi na moją interpelację otrzymałem informację, że cała nawierzchnia zostanie naprawiona.

   Znaki na ulicy Bluszczowej.

Mieszkańcy ulicy Bluszczowej w Miechowicach zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą braku znaków ograniczających prędkość. Sprawa była bardzo istotna, ponieważ na tej ulicy znajduje się przedszkole, a codziennie tą drogą poruszają się przedszkolaki ze swoimi rodzicami. Sprawa została zakończona pomyślnie, znaki zostały zainstalowane.

   Bezpieczeństwo dla mieszkańców.

Interpelowałem w sprawie zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej oraz Policji w Miechowicach celem poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Od pewnego czasu, mieszkańcy częściej widują zmotoryzowane patrole Policji, zwłaszcza w porach wieczornych oraz nocnych.

  Umieszczenie znaków informujących o fotoradarze.

Mieszkańcy Miechowic zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą rozwiązania problemu nadmiernej prędkości na ulicy Francuskiej. Na drodze tej bardzo często dochodziło do wielu potrąceń, stłuczek, zdarzeń drogowych. Zwróciłem się z tą sprawą do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. Niestety trochę to trwało, ale w końcu mamy efekt w postaci postawionych znaków informujących o pomiarze prędkości na określonym odcinku drogi, pojawia się Straż Miejska z mobilnym fotoradarem.

  Poziome oraz pionowe znaki STOP.

Na prośbę mieszkańców Miechowic podjąłem działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Francuskiej z Dzierżonia na którym to dochodziło do częstych  wypadków drogowych. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne szczególnie dla najmłodszych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Złożyłem w tej sprawie interpelację dotyczącą zainstalowania w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Sygnalizacja świetlna nie powstała, ale w zamian za to zmieniono oznakowanie z ustąp pierwszeństwa na pionowe znaki STOP, powycinano krzaki celem poprawy widoczności oraz wymalowano znaki poziome wskazujące miejsce zatrzymania pojazdów.

  Remont ulicy Energetyki w Miechowicach.

W związku z Prośbą mieszkańców ulicy Energetyki, złożyłem interpelację dotyczącą naprawy w/w drogi. Od dyrektora MZDiM otrzymałem odpowiedż , iż droga ta zostanie naprawiona w 2014 roku.

 Chodnik przy ulicy Racjonalizatorów.

Mieszkańcy ulicy Racjonalizatorów zwrócili się do mnie z interwencją dotyczącą naprawy uszkodzonego chodnika. W odpowiedzi na moją interpelację w tej sprawie otrzymałem zapewnienie, że w/w chodnik zostanie naprawiony w pierwszej kolejności w 2014 roku. Oczyszczenie chodnika wzdłuż ulicy Wolnego w Miechowicach.

Mieszkańcy Miechowic zwrócili się do mnie, żeby podjął interwencję w sprawie uporządkowania (oczyszczenia)chodnika przy ulicy Wolnego. Złożyłem w tej sprawie interpelację do MZZiGK w Bytomiu. Chodnik został doprowadzony do właściwego stanu, oczyszczony, krzaki porastające zostały powycinane.

 Rozbiórka baraku przy ulicy Energetyki.

Na prośbę mieszkańców ulicy Energetyki podjąłem interwencję w sprawie rozebrania starego baraku, który stał się siedliskiem spotkań niepożądanych osób spożywających w tym miejscu alkohol, zakłócając przy tym spokój mieszkańców. Barak został rozebrany, a teren uporządkowany.

 Uporządkowanie drzewostanu przy ulicy Dzierżonia.

Mieszkańcy ulicy Dzierżonia zwrócili się do mnie prosząc o interwencję dotyczącą podcinki drzew rosnących przed ich domem, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Drzewostan został uporządkowany, gałęzie przycięte, teren w bezpośrednim sąsiedztwie bloków oczyszczony.

 Śmietnisko przy ulicy Elektrownia.

Mieszkańcy ulicy Elektrownia w Miechowicach zwrócili się do mnie skarżąc się na powstające przed ich blokami mieszkalnymi sztucznego wysypiska śmieci. Ktoś w tym miejscu wyrzucał stare sprzęty AGD , śmieci, stare meble itp. Napisałem w tej sprawie interpelację w efekcie czego teren został wysprzątany, krzaki oraz chaszcze powycinane, śmietnisko zniknęło zostało zlikwidowane.

 Naprawa dachów w ZSO nr 5.

Na prośbę dyrekcji ZSO nr w Miechowicach podjąłem interwencję dotyczącą naprawy przeciekających od lat dachów oraz uruchomienia nieczynnych, a niedawno wyremontowanych sanitariatów na segmencie sportowym. Dachy zostały uszczelnione, a sanitariaty ponownie uruchomione.

 Naprawa ulicy Francuskiej w Miechowicach.

Mieszkańcy ulicy Francuskiej zwrócili się do mnie o pomoc w sprawie fatalnego stanu nawierzchni w/w ulicy. Droga od lat nie była naprawiana i była mocno podziurawiona. Podjąłem w tej sprawie interwencję w efekcie czego droga ta została naprawiona.

 Naprawa infoboxu na Bobrku.

Podczas spotkania z mieszkańcami Bobrka zwrócono uwagę na nie działający infobox przy ulicy Zabrzańskiej. Napisałem w tej sprawie interpelację, po czy urządzenie to zostało naprawione.

Spalanie śmieci na ogródkach działkowych na Bobrku.

Mieszkańcy Bobrka zwrócili się do mnie z problemem nielegalnego spalania śmieci na ogródkach działkowych. Uskarżali się na smród oraz na gryzący dym powstający podczas palenia różnego rodzaju śmieci. Moja interpelacja spowodowała liczne kontrole Policji oraz Straży Miejskiej, nałożono kary eliminując uciążliwy problem mieszkańców.

 Plac zabaw na Bobrku.

W imieniu mieszkańców Bobrka złożyłem w urzędzie interpelację dotyczącą budowy placu zabaw o który mieszkańcy ubiegają się od wielu lat. W odpowiedzi z MZZiGK otrzymałem zapewnienie, że plac zabaw powstanie w 2014 roku, gdyż nie był on ujęty w planie budżetowym na 2013 rok.

 Zabezpieczenie ruin po byłej hucie Bobrek.

Podczas spotkania z mieszkańcami Bobrka zwrócono się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie niebezpiecznego, szczególnie dla dzieci miejsca jakim są ruiny, pozostałości po byłej hucie Bobrek. Złożyłem w tej sprawie interpelację, poruszyłem ten temat również podczas prac komisji Prawa i Porządku rady miejskiej w Bytomiu informując pełnomocnika d/s bezpieczeństwa o poważnym zagrożeniu zdrowia a nawet życia mieszkańców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca. Miejsce to zostało zabezpieczone.

 Brud na ulicy Stalowej na Bobrku.

Mieszkańcy Bobrka mieszkający przy ulicy Stalowej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję dotyczącą bardzo zanieczyszczonej w/w ulicy. Interweniowałem w tej sprawie w MZZiGK w efekcie czego ulica wraz z podwórzem została posprzątana i doprowadzona do normalności.

 Komisariat Policji na Bobrku.

Na prośbę mieszkańców Bobrka złożyłem interpelację dotyczącą powrotu komisariatu Policji na Bobrek. Otrzymałem odpowiedż, że komendant Policji nie widzi potrzeby zorganizowania komisariatu gdyż czas przyjazdu patrolu Policji od momentu zgłoszenia jest bardzo krótki ze względu na bliskość komisariatu na Szombierkach. Ponadto Bobrek ma swojego dzielnicowego, który jest przez cały czas do dyspozycji mieszkańców.

 Problem z instalacją elektryczną.


Mieszkańcy jednej z kamienic Bytomia zgłosili mi problem, że bardzo często nie mają światła na klatce schodowej, trudno im się jest poruszać w ciemności idąc do własnych mieszkań. Udałem się na spotkanie z dyrektorem zarządzającym tym budynkiem. Zostałem zaproszony na przekazanie budynku inwestorowi, który wymienił starą instalację elektryczną na nową, pojawiły się również nowe lampy na klatkach schodowych.

                                     Sesja Rady Miasta

Sala gimnastyczna w zlikwidowanym Gimnazjum nr 13 w Miechowicach.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Bytomiu wystąpiłem do Prezydenta miasta z interpelacją dotyczącą umożliwienia korzystania przez mieszkańców Miechowic z sali gimnastycznej w zlikwidowanym Gimnazjum nr 13 przy ul. Stolarzowickiej. W odpowiedzi otrzymałem informację o poparciu przez Prezydenta mojej inicjatywy oraz toczących się w tej sprawie rozmowach z ewentualnymi podmiotami które zajęłyby się zarządzaniem tym obiektem. Sala mogłaby być wykorzystywana do wszelkich zajęć sportowych, rozgrywania imprez, meczy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, prowadzenia zajęć tańca, czy tez wypożyczania do udostępnienia jej sekcjom prowadzącym regularne treningi młodzieży typu judo, karate itp, a także wykorzystywania na ewentualne wystawy czy spotkania z mieszkańcami, aby maksymalnie wykorzystać potencjał sali gimnastycznej.

                      

                                             Foto klik

                              Plac zabaw w Miechowicach

W imieniu mieszkańców Miechowic, zwróciłem się do Prezydenta miasta w sprawie dotyczącej budowy placu zabaw oraz przynajmniej niewielkiego boiska w tak zwanej starej części Miechowic dla mieszkańców naszego osiedla . W odpowiedzi otrzymałem zapewnienie , że plac zabaw oraz boisko powstanie w bieżącym roku .

          Naprawa ulicy Francuskiej w Miechowicach

          

        

      

      

 

      Instalacja toalety publicznej w Miechowicach

W akcji Dziennika Zachodniego "rozlicz radnego" jedno z pytań mieszkańców dotyczyło możliwości postawienia toalety publicznej w Miechowicach. Napisałem interpelacje, odbyłem rozmowę z zastępcą dyrektora MZZiGK i w krótkim czasie toaleta zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców została zainstalowana w okolicach pętli autobusowej.

Naprawa chodnika przy ul. Francuskiej w Miechowicach.

Mieszkańcy dzielnicy Miechowice zwrócili się do mnie o pomoc oraz interwencję w sprawie fatalnego stanu chodnika przy ulicy Francuskiej. Złożyłem w tej sprawie interpelację z prośbą o pilny remont nawierzchni uszkodzonego na sporej długości chodnika. Z MZDiM otrzymałem odpowiedz, że remont w/w chodnika został zakwalifikowany do realizacji i zostanie wykonany do końca II kwartału br.Odbudowa zlikwidowanych schodów przy ul. Dzierżonia

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców Miechowic z ul. Dzierżonia dotyczących rozebranych przez Kompanię Węglową schodów złożyłem interpelację celem odbudowy w/w ciągu pieszego. Obecnie jest to teren należący do Kompanii Węglowej S.A. jednak gmina Bytom zwróciła się o możliwość oraz warunki odbudowy schodów dla mieszkańców na własny koszt. W chwili obecnej toczą się rozmowy pomiędzy KW S.A. a gminą Bytom.

Remont chodnika w Karbiu

Mieszkańcy dzielnicy Karb zwrócili się do mnie w sprawie uszkodzonego                   chodnika  przy ul. Kołłątaja.
Złożyłem w tej sprawie interpelację wnioskując o naprawę w/w chodnika.

Drzewa w dzielnicy Karb

Na wniosek mieszkańców Karbia mieszkających przy ul. Kołłątaja podjąłem interwencję dotyczącą podcięcia drzew ograniczających dostęp światła dziennego do ich mieszkań oraz stanowiących zagrożenie uszkodzenia budynków. Otrzymałem zapewnienie, że zadanie to zostanie zrealizowane do końca maja br. Zwróciłem się również do MZZiGK o uporządkowanie terenu wzdłuż w/w ulicy. Teren ten już został posprzątany.

Boisko na Bobrku

Złożyłem interpelację w sprawie oczyszczenia oraz uporządkowania terenu dawnego boiska tzw. Stali Bobrek przy osiedlu Pod Brzozami. Mam nadzieję, że problem zostanie bardzo szybko rozwiązany, a mieszkańcy będą mogli w normalnych warunkach wraz ze swoimi dziećmi korzystać z boisk

Czyste i bezpieczne piaskownice

Mieszkańcy dzielnic Bobrek oraz Karb martwią się o bezpieczeństwo swoich maluchów. Coraz ładniejsza pogoda sprzyja zabawą w piskownicy, a podstawą bezpiecznej zabawy jest czysty piasek. W związku z tym podjąłem interwencję dotyczącą wymiany piasku w 7 piaskownicach. Piasek zostanie wymieniony do   końca maja br.

Fontanna w Miechowicach

Wielokrotnie interweniowałem w sprawie uruchomienia fontanny na skwerku w Miechowicach obok DPS Kombatant. Napisałem w tej sprawie interpelację oraz na komisji Prawa i Porządku złożyłem wniosek do prezydenta o pozytywne rozpatrzenie tej kwestii.

Tereny po byłej KWK Miechowice

Złożyłem interpelację dotyczącą oczyszczenia oraz uporządkowania terenów po byłej KWK Miechowice. Są to wspaniałe tereny, które mogą służyć mieszkańcom do celów rekreacyjnych. W odpowiedzi otrzymałem zapewnienie iż zarządca tych terenów doprowadzie je do ich należytego i właściwego stanu.

Absurd przy ul. Francuskiej w Miechowicach

Kilkanaście miesięcy temu MZDiM zamontował obok sklepu Delikatesy Centrum mieszczącego się przy ulicy Francuskiej słupki powodując tym samym całkowity brak możliwości zatrzymania się samochodów przy sklepie na czas dokonania zakupów przez klientów, oraz mieszkańców. W związku z licznymi interwencjami niezadowolonych mieszkańców napisałem w tej sprawie interpelację celem usunięcia słupków. W chwili obecnej mieszkańcy oraz klienci sklepu zmuszeni są zatrzymywać swoje auta na ulicy, stwarzając tym samym duże niebezpieczeństwo.